Meldpunt vuurwerkoverlast is gestopt: het doel is bereikt
Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft zijn doel bereikt. Het was opgericht om zichtbaar te maken hoe groot de overlast rond Oud en Nieuw was. Door het Meldpunt Vuurwerkoverlast is er een kentering gekomen in het denken over het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones
Mede hierdoor heeft het kabinet besloten dat gemeentes een vuurwerkvrije zone kunnen inrichten. De stadsbesturen van o.a. Rotterdam en Amsterdam besloten daarna dat vuurwerk vanaf december 2019 alleen nog mag worden afgestoken in speciaal aangewezen vuurwerkzones. Wij hopen dat andere gemeentes dit voorbeeld zullen volgen.

Overlast
Nu het meldpunt is gesloten kunt u overlast melden bij de lokale politie: 0900-8844.