Meldpunt Vuurwerkoverlast

Wij willen dat Oud en Nieuw voor iedereen weer een feest wordt. Voor heel veel mensen (én dieren) wordt de jaarwisseling echter ronduit vergald door vuurwerkoverlast. Het afsteken van vuurwerk resulteert jaarlijks in ernstige verwondingen, vaak bij onschuldige omstanders. Vuurwerk is ook nog eens slecht voor het milieu en de gezondheid.

Vuurwerk hoort in onze ogen thuis in professionele handen en niet in die van amateurs. Het in stand houden van de huidige vuurwerktraditie staat niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Steeds meer gemeenten stellen daarom vuurwerkvrije zones in. Maar dat is niet genoeg.

We bepleiten een hervorming van de vuurwerktraditie, waarbij vuurwerk niet langer door amateurs wordt afgestoken, maar door professionals. Net als in veel andere landen kunnen gemeenten professionele vuurwerkshows organiseren waar iedereen van kan genieten, zonder overlast, schade en slachtoffers.

De organisaties die het vuurwerkmanifest hebben ondertekend zijn:

- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
- VISION 2020 Netherlands
- Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
- Nederlandse Vereniging van Orthopisten
- Optometristen Vereniging Nederland
- Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
- Hoornvlies Patienten Vereniging
- Algemene Nederlandse Vereniging ter voorkoming van Blindheid (ANVVB)
- Het Oogziekenhuis Rotterdam
- Het Oogzorgnetwerk
- European Society of Ophthalmology
- Oogfonds
- Oogvereniging
- Koninklijke Visio
- Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA)
- Meldpunt Vuurwerkoverlast
- GroenLinks